Taata Ororei: Ɛn Olaini

iaisuma

Taata Ororei: Ɛn Olaini

Iisuma ɛn enyorata, enkolong obo oobo.: "olaini" in Maa olaini Maa nom.1 olaini ino Indefinite art

Nyamfowa 3:15

iaisuma

Nyamfowa 3:15

Eitaa ɛn apik esiana enkoitoi, esipata o enkishui. #apik esiana #enkoitoi #esipata #enkishui

Taata Ororei: Ɛn Ushuru

iaisuma

Taata Ororei: Ɛn Ushuru

Iisuma ɛn enyorata, enkolong obo oobo.: "ushuru" in Maa ushuru Maa nom.1 kitalaa laŋ ushuru Indefi

Taata Ororei: Ɛn Orng'Atuny

iaisuma

Taata Ororei: Ɛn Orng'Atuny

Iisuma ɛn enyorata, enkolong obo oobo.: "orng'atuny" in Maa orng'atuny Maa nom.1 eiaata ɛn orng'at

Taata Ororei: Ɛn Orkendi

iaisuma

Taata Ororei: Ɛn Orkendi

Iisuma ɛn enyorata, enkolong obo oobo.: "orkendi" in Maa orkendi Maa nom.1 orkendi ɛnyɛ Indefinite

Taata Ororei: Ɛn Empur

iaisuma

Taata Ororei: Ɛn Empur

Iisuma ɛn enyorata, enkolong obo oobo.: "empur" in Maa empur Maa nom.1 einosa ɛn empur inkujit Ind

Taata Ororei: Ɛn Oekenyi

iaisuma

Taata Ororei: Ɛn Oekenyi

Iisuma ɛn enyorata, enkolong obo oobo.: "oekenyi" in Maa oekenyi Maa nom.1 einosa ɛn oekenyi ormai

Enkitoria Ŋwɛs

iaisuma

Enkitoria Ŋwɛs

Learn new vocabulary from the Maa Library Book Series 29. Books in this series teach you the words f

Biaashara Eisidai

iaisuma

Biaashara Eisidai

Learn new vocabulary from the Maa Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busine