Iisuma ɔl enyorata, enkolong obo oobo.

Eitaa Sua ɔl empalai oratioti email. Eieyieunoto Sua enkata ino e oldakikai 3.

Iinteru taata!

Ɛn Enkisuma

Endikishenari: Maa -

  • Ɛn Enkisuma
  • My Body In Maa
  • Ɛn Kaŋ
  • Maa kasahorow
  • Ɛn Nini
  • Ɛn Kutuk